Život naší farnosti od 2.neděle postní až ke 4.neděli zvané Leatare…

Upozornění

Od 13. března se kvůli vyhlášení nouzového stavu omezuje provoz našeho kostela a většina pastoračních činností! Sledujte informace na samostatné stránce.

MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY

Každý pátek – kromě 1. pátku v měsíci – po odpolední mši svaté je modlitba křížové cesty, v neděli pak v 15.45 hod. a po ní je  v 16.30 hod. mše svatá

V pátek si připomeneme výroční den zvolení Svatého otce Františka.

Příští neděle je 3. postní.

Příprava na 1.svaté přijímání dětí

V neděli 21.6. v naší farnosti bude 1.svaté přijímání našich dětí. Příprava začne v neděli 22. března po mši sv.v 11 hodin a bude každou neděli. Prosíme rodiče, aby se se svými  dětmi přihlásili v sakristii  anebo na faře. Osobně jim předáme potřebné informace.

Ve čtvrtek 19.března oslavíme slavnost sv.Josefa, snoubence Panny Marie

Příští neděle je 4.postní zvaná Leatare. Na oltáři se objeví květiny, symbol blížících se Velikonoc