Život naší farnosti od 2.neděle v mezidobí ke třetí neděli…

Od soboty probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů.

Zítra je památka sv.Fabiána, papeže a sv.Šebestiána, mučedníka.V úterý je památka sv.Anežky, panny a mučednice, v pátek sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.V sobotu je svátek Obrácení  apoštola sv.Pavla.

V úterý je pokračování Katecheze dospělých. 7. zastavení  má název Křesťanský životní styl.

Ve středu 22.1. Vás zveme ve 20 hodin na faru na přednášku P. Zachariáše o svátosti manželství. 

 

PŘEDNÁŠKA na faře v Jugoslávské 27

                     “ Faráři, arciděkani, administrátoři i kaplani – kněží vinohradské farnosti u sv. Ludmily od jejího založení 30. října 1884 do současnosti „-  to je název zcela ojedinělé přenášky Mgr. Michaela Soukupa, kulturního publicisty.

Posluchače seznámí se všemi kněžími, kteří stáli v čele této mimořádně významné pražské farnosti, v roce 1929 povýšené na arciděkanství, od jejího založení v r. 1884 a především pak v letech 1893 – 1991.

Pozornost bude věnovat i některým zdejším kaplanům a katechetům.  Půjde o vůbec první plastický portrét naší farnosti v průběhu více než jednoho století s  unikátními fotografiemi a dokumenty z jeho osobního archivu.  Výklad bude zasazen do širšího historického kontextu.

Akce se koná v pátek 31. ledna 2020 v 19 hodin v sále fary u sv. Ludmily / 1. patro /, Jugoslávská 27, Praha 2, Vinohrady. Zveme všechny zájemce o minulost naší farnosti.