Život naší farnosti od 20.neděle v mezidobí ke 23. neděli…

Ve čtvrtek  20.8. je památka sv.Bernarda, opata a učitele církve, v pátek sv. Pia X. papeže, v sobotu je památka Panny Marie Královny.

23.8.je 21. neděle v mezidobí.V pondělí svátek sv.Bartoloměje, apoštola.Ve čtvrtek 27.8 je památka sv.Moniky, v pátek slavnost sv.Augustina, biskupa a učitele církve, v sobotu památka Umučení sv.Jana Křtitele a v neděli je 22.neděle v mezidobí.

V úterý 1.září v 9 hodin je mše sv. studentů zdejšího Arcibiskupského gymnázia.

4.září je 1.pátek v měsíci s obvyklým duchovním programem.

V neděli 6.září je 23. neděle v mezidobí.Opět začínají mše sv. v 9 hodin a bude v latinském  jazyce. Mše sv.v 11 hodin bude věnována našim dětem –  školákům. Při ní požehnáme školní brašny, batůžky a penály.