Život naší farnosti od 21.neděle v mezidobí k dvaadvacáté…

V úterý je památka sv. Moniky, ve středu je památka sv. Augustina, ve čtvrtek  památka  Umučení sv. Jana Křtitele a  v sobotu památka Panny Marie.

úterý 27. srpna v den památky sv. Moniky se bude po skončení odpolední mše sv. v cca 17.15 hod. konat komentovaná prohlídka všech nádherných okenních vitráží našeho chrámu s odborným výkladem Mgr. Michaela Soukupa. Posluchači se dozví mj. jména jejich autorů, uvidí dvě okna navržená Adolfem Liebscherem, zevrubně poznají zobrazené světce i jména a osudy některých jejich donátorů.

Od prvního zářijového dne se v neděli vracíme k pravidelnému  pořadu bohoslužeb. Opět začne ranní mše svatá v 9 hodin. Farní mše sv. v 11 hodin bude patřit našim školákům. Při ní jim a všem studentům požehnáme na cestu do školy. Zveme všechny děti, aby si přinesly své školní brašny, baťůžky a penály, které jim požehnáme.