Život naší farnosti od 22.neděle v mezidobí do 8. září

Zítra v pondělí v 9 hodin je mše sv. studentů Arcibiskupského gymnázia. Mši sv. na zahájení školního roku budou pro ně slavit otcové dominikáni.

V úterý je památka sv.Řehoře Velikého, papeže a učitele Církve, ve čtvrtek je památka Matky Terezy z Kalkaty, v sobotu památka Panny Marie

Za týden v neděli 8.9. je svátek Narození Panny Marie. Ve 20 hodin v našem kostele zazní oratorium o svržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v roce 1918 PRAŽSKÁ LEGENDA. Autorem je Václav Renč a celé dílo přednese herec Miroslav Gabriel Částek za doprovodu hudby Zdeňka Pololáníka. Představení  je velmi silné a působivé.

V současné době vrcholí oprava sakristie a přilehlé chodby. Prosíme, můžete-li, přijďte zítra dopoledne po 10 hodině pomoci uklízet a čistit mobiliář naší sakristie.

Rádi bychom posílili naší Svatoludmilskou scholu. Jedná se o zpěv ordinaria a žalmů. Zkoušky budou vždy v neděli v 10 hodin , kdy vše nacvičíme a pak na mši sv.v 11 hodin uvedeme. Časově to není náročné. Jde o radost ze zpěvu. Prosím, přihlaste se naší sbormistryni Marii Vozkové.

Letošní podzim sebou přináší dvě velká jubilea a  to 140 let Královských Vinohrad a 135 let naší farnosti. U příležitosti tohoto  výročí  vznikl společný projekt naší Městské časti Praha 2 a naší farnosti VELKÝ  KONCERT před kostelem sv. Ludmily pod širým nebem.  Poctu sv. Ludmile a Královským Vinohradům přednese Dvořákův symfonický orchestr pod taktovkou Jaroslava Vodňanského a Kühnův dětský sbor. Zazní skladby Bohuslava Martinů a Dvořákova symfonie Z Nového světa. Přijďte v neděli 15. 9. ve 20 hodin na náměstí Míru. Bude to mimořádný prožitek v předvečer svátku sv. Ludmily.

Druhý den, v pondělí 16.9. v 16.30 hodin uvítáme v našem kostela apoštolského nuncia Charlese Daniela Balvo se kterým uctíme při slavné poutní mši svaté naší  sv. Ludmilu, první českou křesťanku a patronku Vinohrad.

V neděli 22.9. v 18.30 hodin bude další festivalový koncert.Za varhany usedne Pavel Černý.

Přejme si, aby tyto všechny sváteční dny se vydařily. Jejich prožitek jistě pomůže našemu životu.