Život naší farnosti od 22.neděle v mezidobí ke 23.neděli v jubileu sv. Ludmily…

Ve středu 1.9. je Světový den za péči o stvoření.
V pátek je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve a zároveň 1.pátek v měsíci. Ve 14 hodin vystavíme Nejsvětější Svátost Oltářní, v 15 hodin se modlíme Korunku Božího milosrdenství. V 15.30 hodin je společná adorace a v 16.30 hodin je mše sv. s otcem biskupem Zdenkem.
V sobotu je sobotní památka Panny Marie.
Příští neděle je 23. v mezidobí.

Dnes v 19.30 hodin na Strahově je další koncert z cyklu Strahovská nocturna.V Letním refektáři zazní Malá noční hudba W.A.Mozarta a serenáda od A. Dvořáka. Účinkuje Dvořákův komorní orchestr. Vstupné je dobrovolné.

V neděli 5.9. v 19 hodin velkým koncertem na náměstí Míru otevíráme slavnosti sv. Ludmily. Všechny Vás co nejsrdečněji zveme. Podrobné informace najdete na plakátech a na farním webu.

Zveme Vás na národní pouť na Tetín u Berouna v sobotu 18.9.Plánujeme zajistit autobus. Odjezd by byl v 8 hodin od našeho kostela. Prosíme Vás, přihlaste se v sakristii či na faře.