Život naší farnosti od 24. neděle v mezidobí až k dvacáté páté

V letošní podzim přináší dvě velká jubilea, a to 140 let Královských Vinohrad a 135 let naší farnosti. U příležitosti tohoto  výročí  vznikl společný projekt naší Městské části Praha 2 a naší farnosti, VELKÝ  KONCERT před kostelem sv. Ludmily pod širým nebem.  Poctu sv. Ludmile a Královským Vinohradům přednese Dvořákův symfonický orchestr pod taktovkou Jaroslava Vodňanského a Kühnův dětský sbor. Zazní skladby Bohuslava Martinů a Dvořákova symfonie Z Nového světa. Přijďte dnes ve 20 hodin na náměstí Míru. Bude to mimořádný prožitek v předvečer svátku sv. Ludmily.

Odpoledne se před kostelem bude stavět pódium, proto vstup na odpolední mši sv. bude z pravé boční strany.

Zítra v pondělí 16.9. v 16.30 hodin uvítáme v našem kostela apoštolského nuncia Charlese Daniela Balvo, se kterým uctíme při slavné poutní mši svaté naši sv. Ludmilu, první českou křesťanku a patronku Vinohrad.

V pátek je památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna, kněze a Pavla Chong Ha-sanga, druhů, mučedníků.

V sobotu je svátek sv. evangelisty a apoštola Matouše.

V neděli 22.9. v 18.30 hodin bude další festivalový koncert. Za varhany usedne Pavel Černý. Srdečně Vás zveme. Prosíme, pozvěte i své přátelé. Vstupné je 150 Kč, senioři 100 Kč.

Rádi bychom posílili naší Svatoludmilskou scholu. Jedná se o zpěv ordinaria a žalmů. Zkoušky budou vždy v neděli v 10 hodin, kdy vše nacvičíme a pak na mši sv. v 11 hodin uvedeme. Časově to není náročné. Jde o radost ze zpěvu. Prosím, přihlaste se naší sbormistryni Marii Vozkové.