Život naší farnosti od 24. neděle v mezidobí ke dvacáté páté…

Zítra je svátek Povýšení sv. Kříže, v úterý památka Panny Marie Bolestné, ve středu slavnost sv.Ludmily a v sobotu památka Panny Marie.

Zítra v pondělí od 10 hodin do 16 hodin je velká brigáda na úklid kostela. Rádi bychom  důkladně vyčistili celý kostel. Bez Vaší pomoci se ale neobejdeme. Prosím, přijďte podle Vašich možností,  během dne pomoci. Děkujeme za Váš zájem a pomoc!

V úterý 15.9. v 19 hodin začínají oslavy sv.Ludmily Koncertem pro českou kněžnu a následující den, ve středu v 16.30 hodin je poutní slavnost. V závěru bude požehnán jubilejní kalendář, který ve čtvrtek 17.9. bude k Vaší dispozici. Všechny informace najdete na plakátech a na našem webu.

Příští neděli bude v 19 hodin již druhý festivalový varhanní  koncert. Účinkuje Radoslav Gric.