Život naší farnosti od 25.neděle v mezidobí k slavnosti sv.Václava…

V pondělí oslavíme památku kněze sv.Pia z Pietrelciny, ve čtvrtek památku sv.Kosmy a Damiána, mučedníků. V pátek je památka sv.Vincence z Paula, kněze a v sobotu prožijeme slavnost sv. Václava, dědice české země.

Dnes v 18,30 hodin je další  koncert z našeho varhanního festivalu Nedělní hudba u sv.Ludmily.Vstupné je 150 Kč a pro seniory 100 Kč. Za naše varhany usedne Pavel Černý. Upřímně zveme.

KATECHUMENÁT U SV.LUDMILY

Tak jako v loňském roce připravujeme katechumeny na přijetí křtu. Začínáme v pondělí 7.10 v 19 hodin na faře.Letošní přípravu povede P .Pavel Křížek. Prosíme, přihlašte se buď v sakristii či na faře.