Život naší farnosti od 25. neděle v mezidobí ke dvacáté šesté…

Dnes při mši svaté v 11 hodin zazní Missa  Sancti Wenceslai od V.A.Michny v podání Harmonia delectabilis.

Večer  v 19 hodin Vás zveme na již druhý koncert našeho varhanního festivalu.Účinkuje Drahoslav Gric.

V pondělí je svátek sv.Matouše, apoštola  evangelisty, ve středu památka P.Pia z Pietrelciny, kněze. V sobotu je památka sv.Kosmy a Damiána, mučedníků, patronů lékařů a lékárníků.

Příští neděle je 26.v mezidobí.

Rád bych poděkoval našim farníkům, kteří  minulé pondělí přišli pomoci uklidit náš kostel. Pán Bůh zaplať.

Nové stolní kalendáře na příští rok jsou k prodeji každý den od pondělí do soboty od 10 hodin do 16 hodin u služby, která střeží kostel.