Život naší farnosti od 26.neděle v mezidobí k dvacáté sedmé…

Dnes si připomínáme svátek svatých archandělů – Michaela, Gabriela a Rafaela.

V úterý je památka sv.Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Ve středu si připomeneme strážné anděle .Na první pátek v měsíci oslavíme památku sv.Františka z Assisi. V tento den v odpoledním duchovním programu pamatujeme na rodiny a nová kněžská i řeholní povolání. Ve 14 hodin je tichá adorace, v 15 hodin je modlitba Korunky Božího milosrdenství, od 15.30 hodin je společná adorace, kterou povedou sestry  boromejky a v 16.30 hodin slavnou mši sv. bude sloužit biskup Zdenek.

V sobotu je sobotní památka Panny Marie.

Příští neděli 6.října v 9 hodin mše sv. v latině, kterou doprovázejí naše choralistky.

V sobotu při odpolední a pak v neděli při všech bohoslužbách bude sčítání účastníků nedělních bohoslužeb, proto mše sv. pro děti je přeložena až na následující neděli 13.října v 11 hodin.

Rádi bychom posílili naší Svatoludmilskou scholu. Jedná se o zpěv ordinaria a žalmů. Zkoušky budou vždy v neděli v 10 hodin , kdy vše nacvičíme a pak na mši sv.v 11 hodin uvedeme. Časově to není náročné. Jde o radost ze zpěvu. Prosím, přihlaste se naší sbormistryni Marii Vozkové.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY PRO DĚTI a NEJEN PRO NĚ

Od Adventu loňského roku jsou každou první neděli v měsíci o 11 hodině mše sv.pro děti a nejen pro ně. Letos jsme začali 1.9. Další mše sv. bude 13.10, pak 3.11., v první neděli adventní 1.12. a na Štědrý den v 16.30 hodin. Zveme všechny děti i z okolních farností. Každá mše sv.je tematická a je doprovázena výtvarnými prvky. Je katechezí  pro děti i pro dospělé. Srdečně zveme.