Život naší farnosti od 28.neděle v mezidobí k misijní neděli…

V úterý si připomínáme památku sv.Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve, ve středu je památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny, ve čtvrtek sv.Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, v pátek svátek sv.Lukáše, evangelisty a v sobotu památka Panny Marie.

Příští neděle bude věnována modlitbám za misie a vykonáme sbírku. Po všech bohoslužbách budeme prodávat misijní kalendáře a výtěžek bude věnován hladovějícím dětem.

SETKÁNÍ NAD PÍSMEM SVATÝM

Mate-li zájem o bližší setkání nad Evangeliem, přijďte na faru zítra v pondělí 14. 10. v 19 hodin. Pravidelná setkání  1 x za 14 dní vede P. Zachariáš a jsou úspěšným pokračováním nejen pro novokřtěnce.

KATECHEZE DOSPĚLÝCH

Někteří farníci a přátelé našeho kostela projevili zájem o vzdělaní v katechismu. Jedná se o soubor 10 katechezí dospělých. První setkání začne v úterý 15.10. v 19 hodin na faře. Katechezi vede P. Jakub.

Probíhá příprava katechumenů na křest. Katecheze vede P. Pavel Křížek a další setkání bude v pondělí 21.10.

DERNISÁŽ výstavy Pocta umělcům se uskuteční v pátek 25.října v 18 hodin. O jednotlivých portrétech umělců pohovoří autor fotograf Jakub Ludvík. Na varhany zahraje Iva Rosario.

ZÁVĚREČNÝ VARHANNÍ KONCERT NAŠEHO PRVNÍHO FESTIVALU.

Zveme Vás na varhanní koncert v neděli 20.10 v 18.30 hodin do našeho kostela. Účinkuje mistr varhaník Jaroslav Tůma. Vstupné činí 150 Kč, senioři a studenti 100 Kč. Pozvěte i své přátele.