Život naší farnosti od 28.neděle v mezidobí ke dvacáté deváté…

NADĚJI ŽÍT a NADĚJI DÁVAT…

Drazí a mílí, všichni vnímáme situaci, ve které jsme.Nic nezlehčujeme ani nic nepřeceňujeme.Pokud nám Pán Bůh nepomůže, nepomůže nám nikdo.Dobrý Bůh nám dal rozum a potřebnou citlivost…S tím musíme vyjít v době, která je.

Od pondělí na 14 dní dochází k tomu, že počet účastníků bohoslužeb je omezen na 10.Je nutné toto vládní nařízení dodržovat.Vím, že naši věřící jsou zodpovědní a citliví. Prosím, nepřekračujme tento počet. Když přijdete do kostela a uvidíte, že je tam 10 účastníků, nechoďte dál.

Svaté přijímání – Svatou hostii přijměte na ruku. Obavy, že na ruce se octnou  malé částečky, jsou chybné. My kněží dáváme maximální pozor. O to s větší úctou přistupujeme k podávání Eucharistie.Přijímání na ruku není žádné umenšení úcty ke Kristu Pánu.

Pořad bohoslužeb v neděli je v 8, v 9, 11 hodin a odpoledne v 16.30 a večer v 18 hodin. Na každé mši sv. může být jen 10 účastníků.

  Ve všední den je  mše sv. v 16.30 hodin a připojujeme jednu mši sv. v 18 hodin. Také za účasti jen 10.

  Kostel je každý den otevřený pro soukromou modlitbu od 11 hodin do 16.30 hodin. Pak navazuje mše sv.

  Modleme se, prosím, modlitbu posvátného Růžence.

V tuto neděli na každé bohoslužbě je maximálně 100 věřících.

V pondělí je památka sv.Radima, ve čtvrtek je památka sv.Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.V pátek památka sv.Hedviky a sv.Markéty Marie Alcoque.V sobotu sv.Ignáce Antiochijského., biskupa a mučedníka.

Příští neděle  29. a je Dnem modliteb za misie.

 Od pondělí 12.10 v 19 hodin začíná příprava na křest, svatou zpověď, sv.přijímání a biřmování dospělých. Prosím, přijďte do kostela, abychom se domluvili.