Život naší farnosti od 29. neděle v mezidobí ke třicáté…

Dnešní  neděle je  věnována modlitbám za misie, při mši sv. vykonáme sbírku. Díky za Vaší štědrost. Po všech bohoslužbách prodáváme  misijní kalendáře.Výtěžek bude věnován hladovějícím dětem.

V pondělí si připomínáme památku blahoslaveného Karla Rakouského. V úterý je památka sv.papeže Jana Pavla II. Ve středu památka sv.Jana Kapistránského. V sobotu je památka Panny Marie.

Probíhá příprava katechumenů na křest. Katecheze vede P. Pavel Křížek a další setkání bude v toto pondělí 21.10.v 19 hodin na faře.

DERNISÁŽ výstavy Pocta umělcům se uskuteční v pátek 25.října v 18 hodin. O jednotlivých portrétech umělců pohovoří autor fotograf Jakub Ludvík. Na varhany zahraje Iva Rosario.

ZÁVĚREČNÝ VARHANNÍ KONCERT NAŠEHO PRVNÍHO FESTIVALU.

Zveme Vás na varhanní koncert dnes v 18.30 hodin do našeho kostela. Účinkuje mistr varhaník Jaroslav Tůma. Vstupné činí 150 Kč, senioři a studenti 100 Kč. Pozvěte i své přátele.