Život naší farnosti od 3.neděle v mezidobí – Neděle Božího slova – až k svátku Uvedení Páně do chrámu

V pondělí si připomeneme památku sv.Anděly Mericiové, zakladatelsky řádu sv. Voršily, v úterý památku sv Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, v pátek sv.Jan Boska, zakladatele salesiánů. V sobotu je sobotní památka Panny Marie.

Příští neděli je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Při všech bohoslužbách budeme žehnat svíce.

PŘEDNÁŠKA na faře v Jugoslávské 27

                     “ Faráři, arciděkani, administrátoři i kaplani – kněží vinohradské farnosti u sv. Ludmily od jejího založení 30. října 1884 do současnosti „-  to je název zcela ojedinělé přednášky Mgr. Michaela Soukupa, kulturního publicisty.

Posluchače seznámí se všemi kněžími, kteří stáli v čele této mimořádně významné pražské farnosti, v roce 1929 povýšené na arciděkanství, od jejího založení v r. 1884 a především pak v letech 1893 – 1991.

Pozornost bude věnovat i některým zdejším kaplanům a katechetům.  Půjde o vůbec první plastický portrét naší farnosti v průběhu více než jednoho století s  unikátními fotografiemi a dokumenty z jeho osobního archivu.  Výklad bude zasazen do širšího historického kontextu.

Akce se koná v pátek 31. ledna 2020 v 19 hodin v sále fary u sv. Ludmily / 1. patro /, Jugoslávská 27, Praha 2, Vinohrady. Zveme všechny zájemce o minulost naší farnosti.

______________________________________________________________________________

Setkání pastorační a ekonomické rady farnosti

Ve středu 5.února v 19 hodin je na faře setkání členů pastorační a  ekonomické rady farnosti _______________________________________________________________________________

První únorový pátek s kardinálem

Dominikem Dukou OP

V pátek 7.února v 16.30 hodin, v Den modliteb za duchovním povolání a rodiny bude u nás slavit mši sv. pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka OP

Modlitba před vystavenou  Nejsvětější Svátostí Oltářní začíná ve 14 hodin, v 15 hodin se modlíme Korunku Božího milosrdenství, v 15:30 hodin je společná adorace a  v půl páté mše sv.

________________________________________________________________________________

Svátek nemocných – úterý 11.února – památka Panny Marie Lurdské

Při podvečerní mši sv. budeme udělovat svátost pomazání nemocných. Vy, kteří máte zájem tuto svátost přijmout, prosím, přihlaste se v sakristii.

________________________________________________________________________________

Mše sv. za zemřelé spoluobčany Vinohrad, kteří zahynuli před 75.lety při náletu

V pátek 14. února v 16:30 hodin budeme sloužit reqiuem  za oběti náletu spojeneckých letců.

Tragický nálet spojeneckých amerických letadel na Prahu se uskutečnil na Popeleční středu 14. února 1945. Zasaženo bylo především území Nového Města a Královských Vinohrad.  Symbolem tragédie se stal zničený klášterní chrám v Emauzích. Na Vinohradech, které utrpěly nejtěžší škody, bylo zbořeno 21 domů a přes 1000 domů silně poškozeno. Vyhořela majestátní synagoga v Sázavské ulici. V chrámu sv. Ludmily vysklila mohutná tlaková vlna všechny okna v severní boční lodi a částečně v presbytáři a byla poškozena severní věž.

Při náletu  na území dnešní městské části Praha 2 zahynulo 701 lidí a 1184 osob bylo zraněno.

_______________________________________________________________________________

Mše sv. na zahájení 14.evropského šampionátu kněží sportovců v halovém fotbale

V pondělí 17.února v 19.30 hodin bude v našem kostele sloužena mše sv. s 270 kněžími – sportovci u příležitosti zahájení šampionátu. Hlavním celebrantem bude biskup Jan Baxant.