Život naší farnosti od 30. neděle v mezidobí k neděli po památce zesnulých…

Minulou neděli byla sbírka na misie. V naší farnosti sbírka činila 20.276 Kč  a společenství maminek ve farnosti vybralo na kalendářích 14.000 Kč.Děkujeme za Vaší štědrost.

V pondělí je svátek apoštolů Šimona a Judy, v úterý památka bl. Marie Restituty Kafkové, mučednice, ve čtvrtek sv. Wolfganga, biskupa.

V pátek je Slavnost všech svatých a zároveň  Den modliteb za rodiny a kněžská i řeholní povolání. Začínáme vystavením Nejsvětější Svátosti Oltářní, pak v 15 hodin Korunkou Božího milosrdenství. V 16.30 hodin slouží mši sv. biskup Václav Malý.

V sobotu je Památka všech věrných zemřelých. Mše svaté u nás jsou ráno v 8 hodin v poledne ve 12 hodin a pak v podvečer v 16.30 hodin.

Nezapomeňme, že můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Podmínkou je svatá zpověď, účast na mši sv. se svatým přijímáním a návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé. Vždy připojme Věřím v Boha, Otče náš, Zdrávas Maria, modlitbu na úmysl Svatého otce Františka.

V úterý 29. 10. v 19 hodin na faře je další katecheze dospělých.

Příští neděli v 11 hodin je mše sv. pro děti.