Život naší farnosti od 31. neděle ke třicáté druhé

Nezapomeňme, že do 8.11. můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Podmínkou je svatá zpověď, účast na mši sv. se svatým přijímáním a návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé. Vždy připojme Věřím v Boha, Otče náš, Zdrávas Maria, modlitbu na úmysl Svatého otce Františka.

V pondělí je památka sv.Karla Boromejského, biskupa a v sobotu je svátek Posvěcení Lateránské baziliky.

Rádi bychom posílili naší Svatoludmilskou scholu. Jedná se o zpěv ordinaria a žalmů. Zkoušky budou vždy v neděli v 10 hodin , kdy vše nacvičíme a pak na mši sv.v 11 hodin uvedeme. Časově to není náročné. Jde o radost ze zpěvu. Prosím, přihlaste se naší sbormistryni Marii Vozkové.