Život naší farnosti od 32.neděle v mezidobí až do Slavnosti Ježíše Krista Krále

V pondělí je památka sv.Martina, biskupa a zároveň Den válečných veteránů. Na Náměstí míru k této příležitosti bude věnován program, který zakončíme v 16 hodin společnou modlitbou.V úterý je památka sv. Josafata  ve středu svátek naší sv.Anežky České, které vděčíme za dar svobody. V sobotu je sobotní památka Panny Marie.

KATECHEZE DOSPĚLÝCH

V úterý 12.11. v 19 hodin na faře je další setkání s katechezí dospělých. Tentokrát pod názvem Základní životní otázky. Cyklus již začal, ale kdo by měl zájem jen nahlédnout, je vítán.

PODĚKOVÁNÍ SV. ANEŽCE ČESKÉ -v  sobotu 16. listopadu v katedrále sv.Víta v 10 hodin bude slavná mše sv. ke cti sv.Anežky na poděkování za svobodu. Následující neděli 17 listopadu také v 10 hodin bude sloužena mše sv. biskupem Václavem Malým a pak se jde průvodem na Národní třídu.

Příští neděle je 33. v mezidobí a při každé bohoslužbě připomeneme události 17.listopadu před 30 lety. V 9 hodin mši sv. bude doprovázet Pěvecký sbor z Oder.

FARNÍ DEN DESKOVÝCH HER

Chcete prožít sobotu zajímavě? Přijďte si opět zahrát stolní hry do kavárny U sv. Ludmily!

v sobotu 16. listopadu od 10 hodin do večera

 pořádáme

Farní den deskových her

  • Carcassonne
  • Tobago
  • Bang!
  • Dobble
  • Metro
  • Tichu
  • Dixit
  • Krycí jména
  • Azul
  • … a mnoho dalších včetně aktuálních novinek

Akce je vhodná pro všechny zájemce do sta let věku.

Připravili jsme pro vás asi 30 deskových a karetních her. Některé možná sami znáte z domova, jiné třeba uvidíte poprvé. Deskových her existuje nepřeberné množství nejrůznějších druhů a žánrů, některé cvičí paměť, jiné motoriku, odhad, strategické myšlení nebo třeba obchodnický talent, některé si zahrajete ve dvou, jiné jsou vhodné i pro velké skupiny hráčů. Jsou hry založené více na štěstí, u jiných si musíte vítězství těžce odpracovat. Některé hry tříbí vaše znalosti, u jiných využijete schopnost vcítit se do způsobu uvažování soupeřů. Některé hry mají náročná a komplexní pravidla, jiná lze vysvětlit jednou či dvěma větami.

Vždy však se jedná o kultivovanou a inteligentní zábavu podporující rodinnou a přátelskou sounáležitost.

Hry předvedeme, pravidla vysvětlíme. Přijďte, nebudete litovat.

Místo konání: kavárna U sv. Ludmily, roh Francouzské ul. a nám. Míru

Občerstvení bude řešeno svépomocí, uvítáme laskavou pomoc s pokrytím režijních nákladů sálu ve formě dobrovolného vstupného.

BENEFIČNÍ KONCERT 

V sobotu 16.11. v 19.30 hodin zazní v našem kostele REQUIEM od W.A. Mozarta. Výtěžek bude věnován na opravu malých varhan v levé boční lodi. Vstup na koncert je zdarma a kdo chce jakoukoliv částkou přispět na  varhany může vše vložit do pokladny, která bude u vchodu do kostela.

V pondělí 18.listopadu si připomeneme posvěcení římských bazilik sv.Petra Pavla, ve čtvrtek je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, v pátek památka sv.Cecílie, patronky hudebníků a zpěváků. V sobotu je sobotní památka Panny Marie a v neděli SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE. Závěr církevního roku.