Život naší farnosti od 32.neděle v mezidobí ke třicáté třetí…

Náš kostel je denně otevřený od 12 hodin do 17 hodin a v neděli od 14 hodin do 17 hodin. Od 16 hodin do 17 hodin je přítomen kněz, který Vám rád poslouží sv.zpovědí, duchovním rozhovorem a sv.přijímáním.

V pondělí je svátek Posvěcení lateránské baziliky, v úterý památka  papeže sv. Lva Velikého,ve středu je sv.Martina, ve čtvrtek sv.Josafata a v pátek památka naší sv.Anežky České. V sobotu je památka Panny Marie.

V úterý 10. 11. od 14 hodin bude brigáda na úklid kostela. Víte, že u nás  je zvyk vždy v sobotu po mši sv. uklízet kostel. Vzhledem k tomu,že bohoslužby jsou privátní, není možné vykonat sobotní úklid.Proto prosíme, přijďte nám pomoci v úterý odpoledne. Děkujeme!

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY pro duše v očistci

Svatý otec František dal možnost získat plnomocné odpustky po celý listopadový měsíc. Prosíme, využijte této velké šance. Podmínkou je návštěva hřbitova, Sv.Přijímání, modlitby: Vyznání víra, Otče náš a Zdrávas Maria. Pomodlit se  za naše zemřelé  a na úmysl sv. otce.