Život naší farnosti od 5. neděle v mezidobí k šesté…

V pondělí je památka sv. Scholastiky, panny. V sobotu je sobotní památka Panny Marie a neděli je 6. v mezidobí.

Svátek nemocných – úterý 11. února – památka Panny Marie Lurdské

Při podvečerní mši sv. budeme udělovat svátost pomazání nemocných. Vy, kteří máte zájem tuto svátost přijmout, prosím, přihlaste se v sakristii.

________________________________________________________________________________

Mše sv. za zemřelé spoluobčany Vinohrad, kteří zahynuli před 75 lety při náletu

V pátek 14. února v 16:30 hodin budeme sloužit reqiuem  za oběti náletu spojeneckých letců.

Mší svatou bude doprovázet sbor strahovské baziliky s varhaníkem Vladimírem Roubalem.

Tragický nálet spojeneckých amerických letadel na Prahu se uskutečnil na Popeleční středu 14. února 1945. Zasaženo bylo především území Nového Města a Královských Vinohrad.  Symbolem tragédie se stal zničený klášterní chrám v Emauzích. Na Vinohradech, které utrpěly nejtěžší škody, bylo zbořeno 21 domů a přes 1000 domů silně poškozeno. Vyhořela majestátní synagoga v Sázavské ulici. V chrámu sv. Ludmily vysklila mohutná tlaková vlna všechny okna v severní boční lodi a částečně v presbytáři a byla poškozena severní věž.

Při náletu  na území dnešní městské části Praha 2 zahynulo 701 lidí a 1184 osob bylo zraněno.

_______________________________________________________________________________

Mše sv. na zahájení 14. evropského šampionátu kněží sportovců v halovém fotbale

V pondělí 17. února v 19.30 hodin bude v našem kostele sloužena mše sv. s 270 kněžími – sportovci pocházejících z 18 zemí Evropy u příležitosti zahájení šampionátu. Hlavním celebrantem bude biskup Jan Baxant.

Prosíme o dobrovolníky, kteří by pomohli s organizací. V 15 hodin s přípravou auly v Arcibiskupském gymnáziu a pak následně s obsluhou po mši sv. od 20:30 hodin do 22 hodin. Prosíme, přihlaste se v sakristii.

Evropský futsalový turnaj vznikl v roce 2003 spojením několika skupin kněží z Balkánu a blízkých regionů. Po vzájemné dohodě se první ročník uskutečnil v Rakousku, myšlenka se ujala a šampionát pokračoval dál. Šampionáty se nejprve organizovaly jednou za dva roky. Od roku 2011 probíhá šampionát každý rok. Organizující země měla možnost pozvat i další účastníky. Počet týmů byl na začátku nižší. Postupně se přidávaly další. Tímto způsobem jsme byli pozváni i my. Pozvání jsme obdrželi od Slovenska v roce 2016. Turnaje jsme se účastnili již 4 krát. Poprvé v roce 2016 na Slovensku a následně v Chorvatsku, Itálii a naposled v Černé Hoře. Nyní je před námi již 14. ročník.

Turnaje se účastní nejen kněží, ale také biskupové jednotlivých zemí. Mezi hráči figurují i samotní biskupové: Maďarsko – Mons. László Kiss – Rigó, diecézní biskup ze Szeged, Černá Hora – Mons. Rrok Gjonlleshaj arcibiskup Bar, Slovensko – Milan Chautur, eparcha Košické eparchie.

Cílem Evropského turnaje není jen sportovní aktivita. Je to i ukázka kladného svědectví kněžského života v dnešním světě. Vycházíme i z pozitivního přístupu Svatého otce Františka ke sportu jako k nástroji, který buduje lidskou důstojnost a rozvíjí nejen osobní otevřenost pro pozitivní hodnoty, ale také vydává svědectví.

Na webu říčanské farnosti najdete rozpis jednotlivých utkání.