Život naší farnosti od 6.neděle velikonoční k sedmé…

V pondělí si připomínáme 100 let od narození sv.papeže Jana Pavla II. Ve  čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.

Každý den, kromě neděle, je po odpolední mši svaté Májová pobožnost.

Příští neděle je 7.neděle velikonoční.

Za necelých 14 dní, v sobotu 30.5. v 16.30 hodin v den Vigilie Svatodušních svátků budeme ve farnosti prožívat křty a biřmováni našich farníků a přátel.

Jsme rádi, že se vše přibližuje k normálu. Pán Bůh Vás všechny opatruj.