Život naší farnosti od 6.neděle velikonoční k sedmé…

PODĚKOVÁNÍ za NOC Kostelů

Letošní Noc kostelů se již tradičně povedla. Děkujeme celému týmu paní Beatrix za vynikající organizaci. Velký dík patří všem interpretům a milým farníkům, kteří se zapojili do této akce.Pán Bůh zaplať!

Ve čtvrtek je SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ a zároveň v naší farnosti EUCHARISTICKÝ DEN.

Mši sv. v 16.30 hodin bude sloužit biskup Zdeněk Wasserbauer a přednášku povede P. Petr Beneš CSsR, Po mši svaté bude společná modlitba před Nejsvětější Svátostí Oltářní.

Prosíme přijďte a pozvěte své přátele.

V pátek 31.5  je Svátek Navštívení Panny Marie 

V neděli je 7.velikonoční neděle a mše sv. v 11 hodin bude tak, jako vždy v první neděli v měsíci, pro děti.