Život naší farnosti od 7.neděle v mezidobí k první postní neděli

V pondělí minulého týdne naše farnost hostila téměř 270 kněží – sportovců ve futsále. Velké poděkování patři všem našich farníkům, kteří vytvářeli úžasné zázemí. Děkujeme  všem, kteří  s velkým nasazením pomohli.

Ve středu je Popeleční středa, den přísného půstu. Odpoledne v 16.30 hodin se sejdeme na mši sv., abychom požehnali popel a na znamení pokání se jím označili.

MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY

Každý pátek – kromě 1. pátku v měsíci – po odpolední mši svaté bude modlitba křížové cesty, v neděli pak v 15.45 hod. a po ní bude v 16.30 hod. mše svatá

Příští neděli nebude mše sv. pro děti. Bude výjimečně  za 14 dní v neděli 8.března.