Život naší farnosti od 7.neděle velikonoční k slavnosti Seslání Ducha Svatého

Dnes je světový den modliteb za sdělovací prostředky.

V úterý je památka sv. Filipa Neriho, kněze,a v sobotu je památka sv. Zdislavy.

Každý den, kromě neděle, je po odpolední mši svaté Májová pobožnost.

Příští neděle je Hod Boží Svatodušní.

V  sobotu 30.5. v 16.30 hodin, v den Vigilie Svatodušních svátků, budeme ve farnosti prožívat křty a biřmováni našich farníků a přátel.

Zveme Vás v úterý večer 9. června ve 21 hodin na děkovnou a prosebnou mši svatou pod širým nebem před kostelem  sv. Ludmily. Podrobné informace najdete na vývěsce a na našem webu.