Život naší farnosti od první neděle postní k té druhé…

MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY

Každý pátek – kromě 1. pátku v měsíci – po odpolední mši svaté je modlitba křížové cesty, v neděli pak v 15.45 hod. a po ní je  v 16.30 hod. mše svatá

PRVNÍ PÁTEK  S NAŠIMI BOHOSLOVCI

Na první pátek je u nás Den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání a za rodiny. Tentokrát mezi nás přijdou naši bohoslovci s otcem rektorem Janem Kotasem. Duchovní program začíná jako obvykle ve 14 hodin a v 16.30 hodin je mše sv.

Příští neděli  v 11 hodin bude mše sv. pro děti.

V pondělí je v 19 hodin další setkání nad Božím slovem, které vede P.Zachariáš, zároveň je příprava katechumenů, které má na starost P.Pavel. V úterý v 19 hodin je poslední již 10. katecheze dospělých. Tématem je mše sv.

Příprava na 1.svaté přijímání dětí

V neděli 21.6. v naší farnosti bude 1.svaté přijímání našich dětí. Příprava začne v neděli 22. března po mši sv.v 11 hodin a bude každou neděli. Prosíme rodiče, aby se se svými  dětmi přihlásili v sakristii  anebo na faře. Osobně jim předáme potřebné informace.

Minulou neděli byla sbírka Svatopeterský haléř. Vybralo se 17. 515 Kč. Děkujeme za Vaší štědrost.