Život naší farnosti od Slavnosti Ježíše Krista Krále k 1. neděli adventní

Dnes vykonáme sbírku na opravu kostela. V minulém týdnu byla dokončena výměna břidlicové krytiny nad sakristii.Celkové náklady činí 480 tisíc. V létě pokračovaly práce na opravě soklu kostela. Tato oprava si vyžádala 220 tisíc. Děkujeme Vám za Vaši pomoc i zájem.

V pondělí si připomínáme Sv.Kateřinu Alexandrijskou, pannu  a mučednici. V 19 hodin je opět zastavení nad Písmem svatým, který vede P. Zachariáš a také setkání katechumenů, které má na starost P. Pavel.

V úterý je další katecheze dospělých.

ČERVENÁ STŘEDA

Na středu 27.11.2019 připadá Červená středa, akce, která na celém světě ( a na mnoha místech v Praze) zahaluje významné budovy do červeného světla. Den, kdy si připomínáme všechny pronásledované za svou víru. I naše farnost se připojí. Po po odpolední mši sv. v 17.30 hodin pokryjeme hlavní schodiště zapálenými červenými svícemi a pomodlíme se za všechny pronásledované pro víru Otče náš, Zdrávas Maria a zazpíváme Svatováclavský chorál. Upřímně Vás zveme.

V sobotu je svátek sv.Ondřeje, apoštola.

Příští neděle je 1.neděle adventní. Začíná cyklus A. Při všech bohoslužbách Vám rádi požehnáme adventní věnce. Mše sv. v 11 hodin bude patřit dětem.