Život naší farnosti od slavnosti Nanebevzetí Panny Marie ke 22.neděli v mezidobí v jubilejním roce sv.Ludmily…

V pátek 20.8. je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve, v sobotu památka sv.Pia X., papeže.
Příští neděle je 21.v mezidobí.

Pořad bohoslužeb během léta se nemění. V neděli zůstávají mše sv. v 9, v 11 a 16.30 hodin.
Kostel je pravidelně otevřený od 11 hodin do odpolední mše sv.

V úterý 24.8. je svátek sv. Bartoloměje, apoštola, v pátek 27.8. je památka sv. Moniky a v sobotu je slavnost sv.Augustina, biskupa a učitele církve.
Příští neděle je 22.v mezidobí.

V neděli 29. v 19.30 hodin na Strahově je další koncert z cyklu Strahovská nocturna.

V sobotu 5.9. v 19 hodin velkým koncertem otevíráme slavnosti sv. Ludmily. Podrobné informace najdete na jednotlivých plakátech.