Život naší farnosti od Slavnosti Nejsvětější Trojice až k 12.neděli v mezidobí,kdy bude první svaté přijímání dětí…..

Dnes v 18.30 hodin je druhý festivalový koncert Nedělní hudba u sv.Ludmily. Za naše varhany usedne brněnský varhaník Petr Rajnoha. Zazní skladby  Josefa Kličky, Vítězslava Nováka, Františka Musila, Zdeňka Pololáníka a Petra Ebena. Přijďte a pozvěte své přátele.

Ve středu je památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa, Čecha, který se stal prvním světcem v USA.

Ve čtvrtek je Slavnost TĚLA  A  KRVE PÁNĚ. Zveme Vás všechny, naše farníky, rodiny s dětmi a přátelé farnosti ke společnému slavení mše sv. v katedrále sv.Víta v 17 hodin. Po mši sv.půjdeme v průvodu  s Nejsvětější Svátostí Oltářní do strahovské baziliky. Před 70 lety komunisté znemožnili panu kardinálu Beranovi oslavu Božího Těla. Rádi bychom po těchto letech tuto slavnost prožili naplno. Prosím, přijďte. Přihlasme se ke Kristu.

V pátek je památka sv.Aloise Gonzagy, řeholníka, patrona studentů.

Příští neděle je 12.v mezidobí a při mši sv. v 11 hodin bude první svaté přijímání našich dětí.