Život naší farnosti od slavnosti Nejsvětější Trojice k 10.neděli v mezidobí…

V pondělí je svátek Navštívení Panny Marie, v úterý památka sv.Justina, mučedníka.
Ve čtvrtek je slavnost Božího Těla. Zveme Vás na prožití této slavnosti do katedrály v 17 hodin.
V sobotu je památka sv.Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Příští neděle je 10. v mezidobí a zároveň si připomínáme svátek sv.Norberta. Mše sv. v 11 hodin bude jakousi přípravou dětí na 1.sv.přijímání, které pak naše děti prožijí 13.6.

Ve středu v 16.30 hodin bude zádušní mše sv. za českou atletku Helenu Fuchsovou.

Děkujeme za pomoc milým farníkům během Noci kostelů. Velký dík patří naší gregoriánské schole, varhaníkům Ivě Rosario a Mirkovi Matějů, herci Miroslavu Částkovi. V páteční večer prošlo našim kostelem kole 1600 návštěvníků. Děkujeme.

Zítra,v pondělí 31.5. v 18 hodin Vás zveme na dernisáž výstavy obrazů Jana Samce Úvahy o čtverci.
Zakončení této výstavy se zúčastní sám akademický malíř Jan Samec, který osobně povypráví o své umělecké tvorbě.