Život naší farnosti od slavnosti Nejsvětější Trojice k 11.neděli v mezidobí

V úterý 9.června ve 21 hodin Vás zveme na děkovnou a prosebnou bohoslužbu pod širým nebem před kostelem sv. Ludmily. Všechny informace najdete na vývěsce a na našem farním webu.

Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně. V pátek je památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, mučednice. V sobotu je památka sv.Antonína.

Příští neděle je 11.v mezidobí.

Každé pondělí a v pátek po mši sv. bude  mít P. Zachariáš přednášku o kněžství a Eucharistii. Upřímně zveme.

V pátek 12.6. od 19.30 hodin do 22 hodin bude v našem kostele program NOCI KOSTELů. Součástí je přednáška o našem kostele v podání P. Pavla Křížka, pak hudební recitál písničkáře Petra Lutky a od 21.hodin bude komponovaný pořad herce Miroslava Gabriela Částka „Zastav se a uvažuj.“