Život naší farnosti od svátku Křtu Páně až ke 2.neděli v mezidobí v jubilejním roce Sv.Ludmily…

Dnes při všech bohoslužbách obnovíme křestní slib.Končí vánoční doba. Výzdoba a betlém zůstává do Hromnic 2.února.

Náš kostel i během 5 stupně PES je stále každý všední den přístupný od 12 hodin do 17.30 hodin,kdy končí mše sv.V neděli po dopoledních bohoslužbách opět otevíráme v 15 hodin.
Všechny bohoslužby jsou v normálním režimu, t.j. v neděli v 9,v 11, v16.30 hodin a ve všední dny včetně soboty od 16.30 hodin. Žel, maximální počet účastníků je 40 na každé bohoslužbě za podmínek dodržení všech opatření.

V sakristii jsou k prodeji stolní i nástěnné kalendáře.

V sobotu je památka Panny Marie a příští neděle je 2.v mezidobí.

PODĚKOVÁNÍ dárcům…
Děkujeme Vám všem, kteří jste finančními dary pomohli naší farnosti. Jak víte, do konce minulého roku jsme museli dorovnat dotační program. Scházelo nám skoro půl milionu. Za pomocí našeho mateřského kláštera, který nám bezúročně půjčil 200 tisíc a díky Vašim nemalým darům se podařilo deficit doplnit a tím nebyl ohrožen dotační program obnovy našeho chrámu. Velké Pán Bůh zaplať! Vážíme si Vaší pomoci.