Život naší farnosti od svátku Svaté Rodiny ke slavnosti Zjevení Páně

Dnes po odpolední mši sv. cca v 17.30 hodin je komentovaná prohlídka našeho betléma. Bude nás provázet Mgr. Michael Soukup.

V úterý 31. 12. v 16.30 Hodin je děkovaná mše svatá za uplynulý rok 2019.

Na 1.pátek v měsíci je od 14 hodin pravidelný duchovní program Dne modliteb za rodiny a kněžská i řeholní povolání. Mši sv. o půl páté bude sloužit biskup Václav Malý.

Příští neděli 5.1. oslavíme slavnost Zjevení Páně – sv.Tři krále. Budeme žehnat vodu, křídu, kadidlo a zlaté předměty. V 11 hodin bude mše sv.pro děti.

Přejeme Vám požehnaný nový rok 2020 a více světla v něm!

Vaši kněží od sv.Ludmily

 

John Henry Newman

Veď mne, jemné Světlo

Veď mne, ty jemné světlo Světlo,
veď mne temnotami, které tísní.
Noc je temná, domov je daleko.
Veď mne, jemné světlo.
Veď mne kupředu!
Upevni mé kroky.

 

Neprosím tě, abych viděl příliš do dáli.
Stačí, abych viděl právě na jeden krok,
na ten první krok.
Veď mne kupředu, jemné světlo.

 

Nebyl jsem vždy takový jako teď,
ani jsem tě vždy neprosil,
abys mne vedl kupředu.
Rád jsem si sám vybíral cestu,
chtěl jsem dobře vidět kupředu.

 

Teď mne ale vedeš kupředu ty sám!
Měl jsem v oblibě jas dne
a silnější než bázeň byla pýcha,
která ovládala mou vůli.
Pane, nevzpomínej na minulá léta!

 

Tak dlouho mi žehnala tvá síla.
Rád bych se nechal vést kupředu přes pole a mokřiny,
skaliska a řeky až do okamžiku, kdy skončí noc,
a já budu smět zrána vnímat,
jak se na mne usmívají ti,
které jsem tak dlouho miloval
a které jsem načas musel oželet.