Život naší farnosti od svátku Uvedení Páně do chrámu – HROMNIC až k páté neděli v mezidobí

V pondělí je památka sv.Blažeje, biskupa a mučedníka. Po mši svaté budeme udělovat svatoblažejské požehnání. Ve středu je památka sv.Agáty, ve čtvrtek sv. Pavla Mikiho a druhů, japonských  mučedníků. V pátek je první pátek v měsíci a v sobotu je památka Panny Marie a sv. Josefíny Bakhity.

Příští neděle je 5.v mezidobí.

V pondělí v 19 hodin je setkání nad Písmem sv., které vede P.Zachariáš. Rovněž v 19 hodin je další katecheze pro katuchumeny, které připravuje P.Pavel.

V úterý v 19 hodin na faře je další katecheze dospělých. Tématem již 8.setkání je Osobnost.

_____________________________________________________________________________

Setkání pastorační a ekonomické rady farnosti

Ve středu 5.února v 19 hodin je na faře setkání členů pastorační a  ekonomické rady farnosti

______________________________________________________________________________

První únorový pátek s biskupem Václavem Malým

V pátek 7.února v 16.30 hodin, v Den modliteb za duchovním povolání a rodiny bude u nás slavit mši sv.  místo pražského  arcibiskupa, kardinála Dominika Duky  OP biskup Mons. Václav Malý

Modlitba před vystavenou  Nejsvětější Svátostí Oltářní začíná ve 14 hodin, v 15 hodin se modlíme Korunku Božího milosrdenství, v 15:30 hodin je společná adorace a  v půl páté mše sv.

________________________________________________________________________________

Svátek nemocných – úterý 11.února – památka Panny Marie Lurdské

Při podvečerní mši sv. budeme udělovat svátost pomazání nemocných. Vy, kteří máte zájem tuto svátost přijmout, prosím, přihlaste se v sakristii.

________________________________________________________________________________

Mše sv. za zemřelé spoluobčany Vinohrad, kteří zahynuli před 75.lety při náletu

V pátek 14. února v 16:30 hodin budeme sloužit reqiuem  za oběti náletu spojeneckých letců.

Tragický nálet spojeneckých amerických letadel na Prahu se uskutečnil na Popeleční středu 14. února 1945. Zasaženo bylo především území Nového Města a Královských Vinohrad.  Symbolem tragédie se stal zničený klášterní chrám v Emauzích. Na Vinohradech, které utrpěly nejtěžší škody, bylo zbořeno 21 domů a přes 1000 domů silně poškozeno. Vyhořela majestátní synagoga v Sázavské ulici. V chrámu sv. Ludmily vysklila mohutná tlaková vlna všechny okna v severní boční lodi a částečně v presbytáři a byla poškozena severní věž.

Při náletu  na území dnešní městské části Praha 2 zahynulo 701 lidí a 1184 osob bylo zraněno.

_______________________________________________________________________________

Mše sv. na zahájení 14.evropského šampionátu kněží sportovců v halovém fotbale

V pondělí 17.února v 19.30 hodin bude v našem kostele sloužena mše sv. s 270 kněžími – sportovci u příležitosti zahájení šampionátu. Hlavním celebrantem bude biskup Jan Baxant.