Život naší farnosti od Svatodušních svátků k slavnosti Nejsvětější Trojice…

V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve, ve středu památka sv.Karla Lwangy a druhů, mučedníků, ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v pátek je památka sv.Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.

V pátek je První pátek v měsíci a my se opět vracíme ke krásné tradici  modliteb za duchovní povolání.Začínáme ve 14 hodin výstavem Nejsvětější Svátosti Oltářní, pak v 15 hodin je Korunka Božího milosrdenství v 15.30 hodin je společná adorace a v 16.30 bude mše sv. s otcem biskupem.

Upřímně Vás zveme na děkovnou a prosebnou bohoslužbu pod širým nebem v úterý 9.června ve 21 hodin před kostelem sv. Ludmily. Všechny informace najdete na vývěsce a na našem farním webu.

V pátek 12.6. od 19.30 do 22 hodin připravujeme NOC KOSTElů.