Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 1.neděle postní ke druhé…

Dnes konáme sbírku Svatopeterský haléř. Výtěžek je věnován Svatému otci Františkovi, aby mohl pomáhat potřebným.

V pondělí je Svátek Stolce sv.Petra, apoštola. Příští neděle je 2.postní.

MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY je vždy v pátek po odpolední mši sv. a v neděli v 15,45 hodin. Srdečně zveme.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI bude na pokračování.Tématem budou tři božské cnosti – víra, naděje a láska.Přednášky budou po odpolední mši sv.ve středu 24.února,3.března a 10 března. O víře promluví P.Zachariáš, o naději P.Pavel a o lásce P.Jakub.

Ve čtvrtek při mši sv. slavnostně vystavíme putovní ikonu sv. Ludmily.

Opět otevíráme kostel od 12 hodin včetně mše sv.Budete mít možnost soukromně uctít ikonu sv.Ludmily.

Stolní i nástěnné kalendáře jsou stále k prodeji v sakristii.