Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 10.neděle v mezidobí k jedenácté neděli…

Ve středu je památka sv.Efréma,jáhna a učitele Církve.V pátek SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA. V sobotu je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Příští neděle je 11.v mezidobí a při mši sv. v 11 hodin 4 chlapci přistoupí poprvé ke Stolu Páně.Na tuto slavnost také zveme všechny děti, aby se s námi radovaly.

Před kostelem je velmi zajímavá a pěkná výstava o sv.Ludmile. V kostele vystavuje svá díla malíř Miloš Koutecký.