Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 13.neděle v mezidobí ke 14.neděli….

V pondělí je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, v úterý slavnost sv.Petra a Pavla, apoštolů. Ve středu památka sv. prvomučedníků římských.V sobotu je svátek sv.Tomáše, apoštola.
Příští neděle je 14.v mezidobí.

Na první pátek je Den modliteb za duchovní povolání. Celý program od 14 hodin povede naše farnost. Od 15 hodin je modlitba Korunky Božího milosrdenství. V 15.30 hodin společná adorace a 16.30 hodin mši sv.budou sloužit naši kněží – P.Jakub, P.Pavel a nový pan kaplan P.Cyril.

Pořad bohoslužeb během léta se nemění. V neděli zůstávají mše sv. v 9, v 11 a 16.30 hodin.
Kostel je pravidelně otevřený od 12 hodin do odpolední mše sv.

Zveme Vás na Strahovská hudební nocturna. První je příští neděli 4. 7. v 19 hodin v nádvoří kláštera. Podrobnosti jsou na plakátech.

Vám, milé sestry, bratři, přátelé, přejeme pěkné léto. Pán Bůh Vás provázej! 🙂