Život naší farnosti v jubilejním roce sv. Ludmily od 14.neděle v mezidobí k patnácté…

V pondělí je slavnost sv.Cyrila a Metoděje, patronů Evropy. Mše sv. budou v 11 hodin a v 16.30 hodin
V úterý je památka sv.Marie Goretti, panny a mučednice. V sobotu je sobotní památka Panny Marie.

Pořad bohoslužeb během léta se nemění. V neděli zůstávají mše sv. v 9, v 11 a 16.30 hodin.
Kostel je pravidelně otevřený od 12 hodin do odpolední mše sv.

Královská kanonie premonstrátů v Praze na Strahově Vás zve na cyklus koncertů Strahovská nocturna. Účinkuje Metropolkvintet a Dvořákův komorní orchestr pod vedením Jaroslava Vodňanského. Nocturna se konají 4. července, 15. srpna a 29. srpna vždy od 19 hodin v nádvoří strahovského kláštera.

Vám, milé sestry, bratři, přátelé, přejeme pěkné léto. Pán Bůh Vás provázej! 🙂