Život naší farnosti v jubilejním roce sv. Ludmily od 15.neděle v mezidobí k šestnácté…

Ve středu je svátek bl.Hroznaty, mučedníka, ve čtvrtek je památka sv.Bonaventury, biskupa a učitele církve, v pátek je památka Panny Marie Karmelské. V sobotu je sobotní památka Panny Marie.

Pořad bohoslužeb během léta se nemění. V neděli zůstávají mše sv. v 9, v 11 a 16.30 hodin.
Kostel je pravidelně otevřený od 12 hodin do odpolední mše sv.

Vám, milé sestry, bratři, přátelé, přejeme pěkné léto. Pán Bůh Vás provázej!