Život naší farnosti v jubilejním roce sv. Ludmily od 16.neděle v mezidobí k sedmnácté…

Ve středu je památka sv.Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve. Ve čtvrtek je svátek Sv.Marie Magdalény, v pátek sv.Brigity, řeholnice, patronky Evropy. V sobotu je sobotní památka Panny Marie a také památka sv.Šarbela Machlúfa, kněze.
Příští neděle je 17. v mezidobí.

Pořad bohoslužeb během léta se nemění. V neděli zůstávají mše sv. v 9, v 11 a 16.30 hodin.
Kostel je pravidelně otevřený od 11 hodin do odpolední mše sv.

Na vývěsce ve vestibulu kostela je nabídka na poutní zájezd do La Saletty a Lurd ve dnech 25.9. – 3.10. Pouť doprovází verbista P.Jauraj Begany SVD.