Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 2.neděle postní ke třetí…

Putovní ikona sv.Ludmily u nás
Ve čtvrtek byla slavnostně vystavena putovní ikona sv.Ludmily. Byla požehnána na Levém Hradci, aby se z tohoto místa „rozběhla“ po celé vlasti s poselstvím víry a modlitby.Ikona bude u nás do 15.března. Při návštěvě se soukromně můžete pomodlit litanie ke sv.Ludmile. Jsou položeny na předních lavicích.

Od pondělí jsou zavedana přísná opatření. Náš kostel je však každý den od 12 hodin do 16.30 otevřený k osobní modlitbě. Pak následuje jako obvykle mše sv. Kapacita kostela je 40 účastníků na bohoslužbě, prosíme o laskavé dodržení tohoto počtu.

MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY je vždy v pátek po odpolední mši sv. a v neděli v 15,45 hodin. Srdečně zveme.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI je na pokračování.Tématem jsou tři božské cnosti – víra, naděje a láska.O naději ve středu 3.března pohovoří P.Pavel a 10 března o lásce P.Jakub.

První pátek v měsíci je věnován modlitbám za kněžská a řeholní povolání.Začátek je ve 14 hodin, kdy vystavíme Nejsvětější Svátost Oltářní, v 15 hodin je Korunka Božího milosrdenství a v 16.30 hodin je mše sv. za účasti otce biskupa.