Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 3.neděle v mezidobí ke čtvrté…

V pondělí si připomeneme památku Obrácení apoštola sv.Pavla,v úterý památku sv,Timoteje a Tita, biskupů, ve středu sv.Anděly Merici, zakladatelky sester sv.Voršily, ve čtvrtek sv. Tomáše Akvinského a sv.Karla Velikého. V sobotu je památka Panny Marie.

Příští neděli je sice 4.neděle v mezidobí, ale s pastoračních důvodů oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Při každé bohoslužbě Vám posvětíme svíce – Hromničky.

Náš kostel i během 5 stupně PES je stále každý všední den přístupný od 12 hodin do 17.30 hodin,kdy končí mše sv.V neděli po dopoledních bohoslužbách opět otevíráme v 15 hodin.
Všechny bohoslužby jsou v normálním režimu, t.j. v neděli v 9,v 11, v 16.30 hodin a ve všední dny včetně soboty od 16.30 hodin. Žel, maximální počet účastníků je 40 na každé bohoslužbě za podmínek dodržení všech opatření.

V sakristii jsou k prodeji stolní i nástěnné kalendáře.