Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 3.neděle velikonoční ke čtvrté, k neděli Dobrého pastýře…

Mše svaté v tomto týdnu jsou jako obvykle. V pátek je svátek sv.Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona naší arcidiecéze.V sobotu je památka sv.Jiří, mučedníka a v neděli je 4.neděle velikonoční, neděle Dobrého pastýře. Den modliteb za kněžská povolání.

Kostel je každý den otevřený od 12 hodin do 16.30 hodin, kdy navazuje odpolední mše sv.

I v tuto neděli pokračujeme v přípravě dětí na první sv.přijímání, které bude v neděli 13.6. Pravidelná příprava je hned po mši sv.která končí ve 12 hodin.. Na vyprávění o Pánu Bohu a o víře zveme i ostatní děti.

Přejeme krásný velikonoční čas, který trvá až do 23.5.,kdy slavíme Seslání Ducha Svatého.