Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 4.neděle postní k páté…

Putovní ikona sv.Ludmily v příštím týdnu bude přenesena do farnosti sv.Prokopa v Praze – Stodůlky.

Náš kostel je každý den od 12 hodin do 16.30 otevřený k osobní modlitbě. Pak následuje jako obvykle mše sv. Kapacita kostela je 40 účastníků na bohoslužbě, prosíme o laskavé dodržení tohoto počtu.

MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY je vždy v pátek po odpolední mši sv. a v neděli v 15,45 hodin. Srdečně zveme.

V pátek je slavnost sv.Josefa, snoubence Panny Marie. Slavná mše sv je v 16.30 hodin a po ní následuje modlitba Křížové cesty.

Příští neděle je 5. postní- zvaná Smrtná.Kříže v kostele jsou zakryty, aby pak na Velký pátek tajemství utrpení Pána Ježíše Krista bylo odhaleno. Je to velmi působivý symbol, který se nese generacemi…

Z důvodu rozložení počtu věřících na bohoslužbách přidáváme na 5. neděli postní, na Květnou neděli a Hod Boží velikonoční ještě jednu mši sv. a tu hned po odpolední mši sv., tedy v 17.30 hodin. Prosíme, využijte této možnosti.Stále totiž trvá protiepidemiologické opatření.