Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 4.neděle v mezidobí k páté…

I když jsme dnes posvětili svíce – Hromničky a připomenuli si svátek Uvedení Páně do chrámu, v úterý jej prožijeme naplno. Ve středu je památka sv.Blažeje. V závěru mše sv. můžete přijmout svatoblažejské požehnání. V pátek je 1.pátek v měsíci a památka sv.Agáty, panny a mučednice. V sobotu památka sv.Pavla Mikiho a druhů mučedníků. Příští neděle je 5.neděle v mezidobí.

Do úterka je ještě vystaven náš betlém.Od středy celá vánoční výzdoba bude sklizena.

Na první pátek je od 14 hodin výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní, v 15 hodin Korunka Božího milosrdenství, od 15.30 hodin společná adorace a v 16.30 hodin otec biskup Karel Herbst bude slavit mši sv.

Náš kostel i během 5. stupně PES je stále každý všední den přístupný od 12 hodin do 17.30 hodin,kdy končí mše sv.V neděli po dopoledních bohoslužbách opět otevíráme v 15 hodin.
Všechny bohoslužby jsou v normálním režimu, t.j. v neděli v 9,v 11, v 16.30 hodin a ve všední dny včetně soboty od 16.30 hodin. Žel, maximální počet účastníků je 40 na každé bohoslužbě za podmínek dodržení všech opatření.

V sakristii jsou k prodeji stolní i nástěnné kalendáře.