Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 4.neděle velikonoční -neděle Dobrého pastýře až k páté…

Dnes se modlíme za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. jsou v obvyklém pořadí.
Ve středu si připomínáme památku sv.Petra Chanela, kněze a sv.Ludvíka Marie Grignona z Montfortu,ve čtvrtek svátek sv.Kateřiny Sienské, učitelky církve a patronky Evropy, v pátek sv.Zikmunda a papeže Pia V. V Sobotu je památka sv.Josefa dělníka a začínají májové pobožnosti.

Májové pobožnosti budou každý den kromě neděle po odpolední mši sv.v 16.30 hodin.

Každou neděli po mši sv. v 11 hodin je příprava dětí na 1.sv.přijímání.

Příští neděle je 5.velikonoční.