Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 5.neděle v mezidobí k šesté…

V pondělí si připomínáme památku sv.Josefiny Bakhity, řeholnice, ve středu památku sv.Scholastiky, ve čtvrtek je památka Panny Marie Lurdské. Je to Světový den nemocných.V sobotu je památka Panny Marie. Příští neděle je 6. v mezidobí.

Společné udělování svatosti pomazání nemocných. Zveme Vás, kteří jste v pokročilém věku či trpíte nemocí ke společnému udělování svátosti pomazání nemocných. Je to svátost posily. Prosíme, přihlaste se v sakristii.Svátek nemocných prožijeme v sobotu 13.února v 16.30 hodin.V týdnu, prosíme, si vykonejte svatou zpověď.

Náš kostel i během 5. stupně PES je stále každý všední den přístupný od 12 hodin do 17.30 hodin,kdy končí mše sv.V neděli po dopoledních bohoslužbách opět otevíráme v 15 hodin.
Všechny bohoslužby jsou v normálním režimu, t.j. v neděli v 9,v 11, v 16.30 hodin a ve všední dny včetně soboty od 16.30 hodin. Žel, maximální počet účastníků je 40 na každé bohoslužbě za podmínek dodržení všech opatření.

V sakristii jsou k prodeji stolní i nástěnné kalendáře.