Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 5.neděle velikonoční k šesté…

V pondělí slavíme svátek sv.Filipa a Jakuba,apoštolů,ve čtvrtek památku sv.Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.V pátek je první pátek v měsíci.V sobotu je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. V neděli je 6.neděle velikonoční.

MÁJOVÉ v našem kostele jsou každý den po mši sv.v 16.30 hodin, kromě pátku a neděle.

Příprava dětí na první sv.přijímání je každou neděli po mši sv. v 11 hodin.

Na první pátek je od 14 hodin tichá adorace a v 15.00 hodin Korunka Božího milosrdenství.V 15.30 hodin je společná adorace a v 16.30 hodin bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit mši sv. za nová kněžská a řeholní povolání a rodiny.

Prosíme, dbejme na všechna hygienická opatření v kostele.