Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 7.neděle velikonoční ke slavnosti Seslání Ducha Svatého…

Dnes si připomínáme svátek sv.Jana Nepomuckého.
V úterý je 101 let od narození sv.papeže Jana Pavla II.Mše sv. bude sloužena k jeho cti a bude ji doprovázet smyčcový kvartet.

Ve čtvrtek je památka Klementa Maria Hofbauera.V sobotu je vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého a v neděli naplno prožijeme tuto slavnost.

NOC KOSTElů v naší farnosti bude v pátek 28.5. a začne v 18hodin. Pogram bude pestrý: Účinkovat bude naše gregoriánská schola, zazní varhanní koncert, opět se připravuje vyprávění o zajímavostech našeho kostela, o sv.Ludmile a v závěru uvedeme dramatizaci díla Daniela Gottlieba Dopisy Samovi v podání herce Miroslava Částka.

Dnes po mši sv. v 11 hodin je příprava dětí na první sv.přijímání.

Dnešní sbírka je určena pro naši arcidiecézi.