Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od Hodu Božího Svatodušního ke slavnosti Nejsvětější Trojice…

V pondělí je památka Panny Marie, Matky Církve, ve středu je památka sv.Filipa Neriho, kněze. Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného velekněze. V sobotu je památka Panny Marie a také památka sv.papeže Pavla VI.
Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.
O této slavnosti v 11 hodin zavítá mezi nás otec biskup Václav Malý a udělí 4 našim farníkům svátost biřmování.

Májové jsou každý den kromě pátku a neděle po odpolední mši sv. v 16.30 hodin.

NOC KOSTELŮ v naší farnosti bude v pátek 28.5. a začne v 18 hodin. Pogram bude pestrý: Účinkovat bude naše gregoriánská schola, zazní varhanní koncert, opět se připravuje vyprávění o zajímavostech našeho kostela, o sv. Ludmile a v závěru uvedeme dramatizaci díla Daniela Gottlieba Dopisy Samovi v podání herce Miroslava Částka.

Program Noci kostelů 2021 u sv. Ludmily

Dnes po mši sv. v 11 hodin je příprava dětí na první sv.přijímání.